• Faris Alsuhail, FM, tutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus

• Katri Backman, FM, kaupunkimaantieteen opiskelija (valmistunut), Helsingin yliopisto

• Pekka Borg, Dipl.-Phil, tutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus

• Susanna Dakash, FM, sosiaalipsykologian opiskelija, Helsingin yliopisto

• Riitta Hanifi, YTM, tutkija, Tilastokeskus, Väestö- ja elinolotilastot

• Leena Hietaniemi, VTL, TTM, tutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus

• Pertti Honkanen, VTT, johtava tutkija, Kela tutkimus

• Tuula Joronen, VTT, tutkija (eläköitynyt), Helsingin kaupungin tietokeskus

• Vesa Keskinen, YTM. tutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus

• Taru Lindblom, KTT, tutkijatohtori, taloussosiologia, Turun yliopisto

• Pekka Mustonen, FT, erikoistutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus

• Aura Pasila, VTM, yliaktuaari, Tilastokeskus, Väestö- ja elinolotilastot

• Liisa Peura-Kapanen, MMM. projektisuunnittelija, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

• Elisa Tiilikainen, VTM, projektitutkija, Yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto

• Jenni Väliniemi-Laurson, FM, tutkija, Helsingin kaupungin tietokeskus